Box

Nabíjení

Boxer se kvůli neustálému udržování svého střehu nikdy nenapřahuje, může si však úder nabít tím, že zabalený prudce rotuje boky na jednu stranu, a následně udeří tou rukou, která je od soupeře dál (je nabitá předchozím opačným pohybem boků, tím pádem je dráha úderu delší). Prakticky si ruku nabíjí také tím, že udeří jednou rukou, čímž si zároveň nabije druhou, a tou udeří následovně (zase nejde o nápřah, ale o rotaci boků). Zvedáky a háky do těla je možné nabít si půlkruhovým pohybem šikmo dolů, po němž následuje hák/zvedák a návrat do normálního bojového postoje.

Kombinace úderů

Údery se samozřejmě většinou nepoužívají samy o sobě, ale v kombinaci s jinými údery. Kvůli zmíněnému efektu nabíjení jsou údery často skládány za sebe v řadě levá, pravá, levá, pravá, například přední direkt , zadní direkt, levý hák, pravý zvedák. Aby však boxer nebyl příliš předvídatelný, používá i kombinace jako levá, levá, pravá. Nebo se kryje. Zatímco jedna ruka útočí, druhá je vždycky v krytu. Teprve když se začíná vracet zpátky, druhá může z krytu vystřelit do útoku a využít efektu nabití.