Box

Přímé údery

Výhodou přímých úderů (direktů) v porovnání s háky a zvedáky je zejména jejich dosah. Mohou směřovat na hlavu (ideálně do její měkkých částí, úder do brady může znamenat knockout, nos se může zlomit, při sebeobraně na ulici vám může zachránit život úder do krku) nebo na tělo (solar plexus). Přímý úder lze vést levou nebo pravou rukou.

Technika přímého úderu

Jako u všech úderů v boxu, úder vychází z bojového postoje a nepředchází mu vůbec žádný nápřah. Síla je generovaná rotací boků. Stojíte tedy v guardu a zatímco jednou rukou se dál kryjete, druhá vystřeluje proti protivníkovi. U toho zároveň rotují boky ve směru úderu, a pokud chcete i kotník na špičce nohy (dodá úderu ještě větší energii, například v thaiboxu by vám ale soupeř mohl podkopnout přední nohu). Ruka se okamžitě po dopadu vrací zpátky do střehu, a boxer může udeřit druhou rukou.

Přední direkt

Direkt z přední ruky, anglicky jab, je velice rychlý úder s velkým dosahem, často používaný na udržení vzdálenosti (distanc). Většinou však nebývá tak účinný, jako ostatní údery. Může být kombinovaný s krátkým úkrokem levou nohou dopředu (pravá se pak dotáhne).

Zadní direkt

Přímý úder ze zadní ruky, anglicky cross, už dokáže vygenerovat o poznání větší sílu, zejména v kombinaci s nabitím .